Síťový Dohledový Systém - MICRO
Portál Portál Beta E-shop Měření energie Domácí dorozumívací technika Diskuzní fórum Dokumentace

SDS µ : data mining

Výrobek SDS MICRO má řadu možností a způsobů, jak z něj získat aktuální informace.

Základní způsob je využití webového rozhraní. Pro přístup do webového rozhraní potřebujete znát IP adresu konkrétního výrobku, a samozřejmě konkrétní nastavené heslo. Webové rozhraní poskytuje různé webové stránky, především "živou" stránku (aktualizovanou co 1 vteřinu, vyžaduje funkční JavaScript), a dále konfigurační a ovládácí stránky. Konfiguraci zařízení lze provést jedině přes tyto webové stránky. Při ztrátě informace o IP adrese nebo hesla, lze pouze při fyzickém přístupu k zařízení, toto zařízení nastavit do tovární konfigurace (funkce RSTD).

Výchozí IP adresa: 192.168.1.250
Výchozí heslo: test     Poznámka: vždy si změnte výchozí heslo z důvodů zabezpečení zařízení!
Výchozí adresa brány: 192.168.1.1
Výchozí síťová maska: 255.255.255.0

Pozor, každé zařízení SDS MICRO má při továrním nastavení také pevně nastavenou výchozí MAC adresu, což je problém, chcete-li mít na stejném switchi více zařízení SDS MICRO. Pak musíte ručně (ve webovém rozhraní) nastavit jiné MAC adresy pro každé z těchto zařízení !

Kontrola funkce ARP: 192.168.1.250/arp.htm


Speciální webové stránky

Stránka pro přístup ke všem S0 měřičům: 192.168.1.250/s0.htm
Stránka pro přístup ke konkrétnímu S0 vstupu: 192.168.1.250/s0.htm?p=číslo , kde číslo je buď 1, nebo 2, nebo 3

Pokud však chcete, aby se ke konkrétním údajům pro konkrétní měřič dostala jen oprávněná osoba, můžete využít stránek blokovaných heslem (pro každý z S0 měřičů lze nastavit samostatné heslo, opět ve webovém rozhraní). Příkladem použítí může být třeba měření spotřeby nájemních prostor s různými nájemníky, kde chcete zachovat soukromí údajů. Vy jako správce vidíte všechny údaje, ale nájemníci znají jen své stránky a neznají hesla pro přístup k ostatním stránkám.

Jednotlivé stránky (chránitelné heslem):
První S0 vstup: 192.168.1.250/e0
Druhý S0 vstup: 192.168.1.250/e1
Třetí S0 vstup: 192.168.1.250/e2

Dynamicky generované soubory

Výrobek poskytuje řadu dynamicky generovaných souborů, tj. obsah souboru je vytvořen z nejaktuálnějších dat, dostupných v okamžiku, kdy si o tyto soubory požádáte.

XML soubory - k dispozici jsou následující:
XML s obecnými údaji: 192.168.1.250/xml.xml
XML s údaji o všech S0 vstupech: 192.168.1.250/s0.xml
XML s údaji o prvním S0 vstupu (plus čtvrthodinová impulsní historie): 192.168.1.250/s0.xml?p=1 atd. (p=2, p=3)
XML s údaji z teplotních čidel : 192.168.1.250/temp.xml
XML s výpisem vzdálených proměnných SDS-C : 192.168.1.250/usys.xml

Webové snippety - jednoduché textové soubory, obsahující jen čistý konkrétní údaj:
Teplota konkrétního teplotního čidla: http://192.168.1.250/tempX.htm
kde X je číslo 0 až F odpovídající pořadovému číslu teplotního čidla (0,1,2,...,9,A,B,C,D,E,F)

Výpis konzole SDS-C: http://192.168.1.250/echo.htm

Textové soubory:
Údaje ze všech teplotních sensorů plus identifikační kódy: http://192.168.1.250/temp.txt

CSV soubory:
Jednoduchý CSV soubor (pro zpracování v Excel® nebo MS-Access®): http://192.168.1.250/csv.csv - pozor není stále plně doděláno, pracuje se na doplnění.

SNMP

Viz další stránka.

UDP

K dispozici je speciální API, které je určeno pro extrémně rychlé vyčítání informací ze zařízení. Využivá se paketů UDP, které mají pevně stanovenou strukturu.
Komunikace probíhá formou dotaz - odpověď.
Detaily viz tato stránka.
Tato forma komunikace se zařízením je výhodná pro minimální náročnost na složitost programu v protejším zařízení, a dále celá komunikace se vždy vleze do jediného paketu.

Pomocí UDP protokolu také můžete číst a měnit hodnoty proměnných programu SDS-C.

Využití SDS-C

Velice vhodná metoda je využití interního skriptovacího jazyka, tj. programu, který si vy jako uživatel naprogramujete a spustíte ve svém zařízení SDS MICRO. Pro odesílání údajů na vzdálený server lze využít funkci http_get(), návod viz příslušné stránky pro SDS-C.

Je celá řada dalších možností jak zapisovat a číst proměnné programu SDS-C. Detaily viz tato stránka

Praktický příklad (pro pokročilé uživatele)

Často je žádáno dostat data ze zařízení SDS MICRO na obecně nějaký server, který se dále stará o archivaci a vizualizaci těchto dat. Každé konkrétní zadání cílů takového úkolu je vždy specifické, nicméně základ, tj. způsob přenosu informací, je vesměs stejný. Možností je hned několik, základním rozdělením je, zda-li data odesílá původce (SDS MICRO) sám, nebo zda-li si data vyžádává příjemce (server) od SDS MICRO.
Získávání údajů způsobem vyžádání údajů serverem, je velmi jednoduché. Stačí, aby si server pravidelně stahoval některý z generovaných souborů (viz odkazy výše), nebo použil SNMP protokol. Pokud jsou na serveru použity PHP skripty, je velmi vhodné použít DOM a zpracovávat dynamicky generované XML soubory.
Častá je však i určitá lenost programátorů, a pak je požadováno, aby naopak zařízení (SDS MICRO) posílalo údaje samo na server. Naštěstí to lze také snadno realizovat, vhodným programem v SDS-C. Příkladem takového programu je program pro pravidelné zasílání údajů na portál měření energií, více viz tento odkaz. Samozřejmě zmíněný program je uveden ve formě zdrojových kódů, a proto si jej můžete dle potřeby upravit, a zasílat si tak různé údaje i např. na jiné servery atd.
Plně zpracovaný příklad je na následující stránce.