Síťový Dohledový Systém - MICRO
Portál Portál Beta E-shop Měření energie Domácí dorozumívací technika Diskuzní fórum Dokumentace

SDS µ : IP Watchdog

Pomocí SDS MICRO lze realizovat IP Watchdog - základní IP Watchdog je implementován přímo v základním firmware a je dostupný z webového rozhraní. Dále pomocí vlastního SDS-C lze realizovat pokročilé funkce IP Watchdogu - což se využije v případě, že základní IP Watchdog nestačí.

Pomocí skriptu v SDS-C můžete realizovat i DNS nebo HTTP watchdog - pro kontrolu DNS serveru nebo webového serveru.
V případě výpadku lze realizovat celou řadu následných činností.

Základní IP Watchdog

Základní IP Watchdog se kompletně nastavuje ze své webové stránky ve webovém rozhraní zařízení. IP Watchdog umí kontrolovat jednu nastavenou IP adresu - pravidelně posílá paket, tzv. PING REQUEST na stroj, který má na této IP adrese být. Pokud je vše v pořádku, a vzdálený stroj je funkční, pak na tento paket odpoví zpětným zaslání paketu PING REPLY. Samozřejmě tento celý cyklus chvíli trvá, záleží to na konfiguraci a vytížení sítě, vzdálenosti zařízení od sebe a tak dále. V nastavení máte možnost nastavit limitní dobu čekání na odpověď, a pokud do této nastavené doby odpověď nepřijde, je vyhlášen poplach. Tento poplach je možné svázat s reléovým výstupem zařízení, takže pokud není obdržena odpověď, může se na nastavenou dobu relé sepnout. Pokud pak provedete elektrické zapojení tak, že sepnutí relé vypne napájení do kontrolovaného stroje, tak při neobdržení odpovědi je tento stroj automaticky vypnut a po chvíli (opět lze nastavit) zapnut - tím dojde k resetování zařízení. Následně se IP Watchdog přepne do dočasného spánku, tzn. po nastavenou dobu nebude kontrolovat odpovědi od hlídaného stroje - to proto, aby mohl hlídaný stroj naběhnout do provozního stavu (jinak by jej ještě předtím než by se to stihlo znovu IP Watchdog resetovat).
Toto je základní funkčnost IP Watchdogu - neustále kontrolovat pravidelné odpovědi od hlídaného stroje, a pokud přestane odpovídat ("zasekne se"), tak jej resetovat.

Základní verze IP Watchdogu tedy umí hlídat pouze jednu IP adresu, a umí pouze ovládat jedno vybrané relé. Informace o stavu lze získat také přes SNMP.

Pokud chcete, aby vám IP Watchdog při poplachu odeslal email, už si to musíte sami doprogramovat pomocí SDS-C.

Rozšířený IP Watchdog

Pomocí vlastního programu v SDS-C si můžete naprogramovat libovolně se chovající, libovolně složitý IP Watchdog.

Více viz příklady programů v SDS-C, např. IP Watchdog pro více různých IP adres, odesílající email při resetu hlídaného stroje, a tak dále.

DNS a WWW watchdog

Opět pomocí jednoduchého programu v SDS-C lze realizovat hlídání funkčnosti vzdáleného DNS serveru a nebo vzdáleného WWW serveru (HTTP protokol).

Využije se opakovaného volání funkcí dns_resolve() a http_get(). Obě tyto funkce vracejí chybové kódy, takže při výpadku serveru se to okamžitě zjistí, a je pak už na zbytku programu jak danou chybu vyhodnotí (odešle email, cvakne s relé atd.). Pro WWW servery je dále možné hlídat i HTTP chybové kódy, a to protože ověření serveru se provádí funkcí http_get, která pošle HTTP GET dotaz na server a zpátky (pokud server funguje) obdrží od serveru odpověď - HTTP hlavičku a samotné data požadované stránky. HTTP hlavička pak obsahuje status code, např. 200 OK nebo 302 MOVED, a tato číselná hodnota je opět pro program v SDS-C přístupná. Lze tak realizovat i hlídání existence konkrétní webové stránky na serveru.