Síťový Dohledový Systém - MICRO
Portál Portál Beta E-shop Měření energie Domácí dorozumívací technika Diskuzní fórum Dokumentace

SDS µ : měření analogových signálů

Výrobky SDS mohou měřit čtyři nezávislé, stejnosměrné signály. Všechny tyto čtyři signály jsou měřeny vůči společnému nulovému bodu - svorce GND.

Uvnitř zařízení SDS je za vstupní měřící svorku zapojen rezistorový dělič. Tento dělič určuje, jaké velké může být maximální přivedené napětí - pokud toto překročíte, zničíte zařízení.
Pokud potřebujete změnit rozsah méření, je potřeba upravit hodnotu děliče: nejčastější požadavek je zvýšení horní měřitelné hranice. Pak stačí připojit externí rezistor, do série s měřeným signálem (před vstupní svorku). Hodnota rezistoru se sečte s hodnotou horního rezistoru v děliči, a rozsah se tak patřičně posune výše.

Zapojení děliče na desce SDS MICRO: obrázek zde

Pozor, zařízení SDS měří jen stejnosměrné napětí. Pokud chcete měřit střídavé napětí, musíte použít vhodný převodník (např. převodník TRMS na DC). Existují i převodníky frekvence na napětí, nebo jiných fyzikálních veličin (např. vlhkost, světlo, teplo). Pak vždy určité hodnotě měřené veličiny (např. zmíněná teplota) bude odpovídat příslušné napětí, které zařízení SDS změří. Další zpracování je pak zřejmé.

V našem eshopu nabízíme například čidlo vlhkosti, které lze připojit právě k jednomu z měřících vstupů.