Síťový Dohledový Systém - MICRO
Portál Portál Beta E-shop Měření energie Domácí dorozumívací technika Diskuzní fórum Dokumentace

SDS µ DIN

Zakoupíte na našem ESHOPu.

Úvodní informace

Výrobek SDS MICRO je především určen pro automatizovaný sběr informací a jejich předávání do nadřazeného systému, dále jsou k dispozici funkce jednoduchého PLC.

Výrobek SDS MICRO DIN má stejnou funkčnost jako SDS MICRO LIGHT, má odlišnou mechanickou realizaci a má k dispozici šroubovací svorky (varianta LIGHT má pouze pájecí plošky - systémový konektor). SDS MICRO DIN má dále jeden přímo použitelný S0 vstup a také integrovaný převodník pro rozhraní RS232 (varianta LIGHT má pouze výstup CMOS UART).
Firmware je pro obě varianty (DIN a LIGHT) zcela stejný.

Výstupy

Výstupy R1 a R2 jsou spínány na svorku GND prostřednictvím MOSFET tranzistoru, maximální proud je 100mA. Pokud chcete spínat izolovanou zátěž, střídavý proud, nebo proudy větší než je limit 100mA, pak jednoduše připojíte externí relé (modul s relé lze zakoupit u nás, popřípadě si to zrealizujete sami). Potřebujete pouze relé a ochrannou diodu (1N4007). Pozor na maximální proud, který si cívka relé vezme, ať to není více než 100mA. Ochrannou diodu správně připojte přímo na vývody cívky relé (nevíte-li jak to zapojit, napište si dotaz). Jeden vývod cívky relé připojíte na + pól napájecího zdroje (max 25Vdc), druhý vývod na příslušnou svorku R1 nebo R2.
Detailní popis a řešení různých problémů naleznete na WiKi.

Měření napětí

Vstupy A0, A1, A2, A3 měří stejnosměrné napětí vůči svorce GND, maximální přípustná velikost napětí je 30Vdc. Chcete-li měřit více, musíte použít sériový rezistor (stane se vnějši součástí vnitřního napěťového děliče) a změnit konfiguraci ve webovém rozhraní. Pozor na to, že varianta výrobku DIN je určena pro měření 0V až 30Vdc (kdežto variatna LIGHT může měřit jen 0V až 5Vdc) - takže pozor ať si to nezničíte. Vstupy pro měření napětí se použivají také jako vstupy pro modul vlhkostního čidla, lze tak celkově připojit až čtyři samostatné čidla vlhkosti.

Optovstupy

Svorky 0+,0-,1+,1- jsou přivedeny přímo na vývody optočlenů - externí rezistor pro omezení je tedy nezbytný, jinak zničíte LED uvnitř optočlenu a ten bude pak potřeba vyměnit. Svorky S0+ a S0- jsou určeny k připojení k výstupu měřiče energie, popis viz jiné stránky zde na wiki. Nepřivádějte cizí napětí na tyto svorky (tím je myšleno na svorky S0+ a S0-), protože jen tento S0 je interně napájen ze stejného zdroje jako celý zbytek SDS MICRO. Pokud chcete použít i vstupy 0 a 1 jako S0, tak v tomto případě už musíte napájení přivést, a nezapomeňte použít vhodný sériový rezistor (kompletní schémata a návod jsou na stránce věnované S0 měření).
Pozor na specifické zapojení optočlenů (zejména pozor při připojování k elektroměrům, které mají společný vodič pro více S0 výstupů).

Přiřazení vstupů pro SDS-C:
OPTO 0 = 1. optovstup
OPTO 1 = 2. optovstup
S0 OPTO = 3. optovstup

Teploměry - sběrnice 1-Wire®

Zapojení konektoru "RJ4" je u všech výrobků stejné. Připojit lze teploměry DS18B20, celkově až 16. Je potřeba věnovat zapojování sběrnice zvýšenou pozornost, a zvolit správný způsob zapojení (od čidla k čidlu, nikoliv hvězdicově, dále použít správné vodiče s dostatečným průřezem atd.). Nesprávným zapojením nebude sběrnice fungovat, a pak nezbyde než to předělávat.
Další jiné čidla na 1-Wire® sběrnici lze připojit pouze pokud máte vhodný firmware, který s nimi umí komunikovat. Takový firmware v tuto chvíli ještě není k dispozici.

POPIS SVOREK

 • GND - zem zdroje ("nula Voltů") - referenční bod, vůči kterému jsou měřena napětí a vztaženy všechny ostatní svorky
 • +V - vstup napájení ze zdroje, typicky 12V nebo 24V - svorka je současně vstupem napájení pro S0 svorky.
 • R1 a R2 - výstup řízeného spínače - připojeno na MOSFET BSS138, který spíná tyto svorky na GND.
 • A0A3 - vstupy pro měření analogových signálu, pozor na maximální rozsah, měření je vztaženo ke svorce GND.
 • S0+ a S0- - svorky pro přímé připojení k S0 svorkám měřiče energie.
 • 0PTO0+ a OPTO0- - svorky přímo připojené na LED diodu v optočlenu v zařízení. Je nutný externí omezovací rezistor.
 • 0PTO1+ a OPTO1- - svorky přímo připojené na LED diodu v optočlenu v zařízení. Je nutný externí omezovací rezistor.
 • 1-Wire® - konektor pro připojení 1-Wire® sběrnice (teploměry DS18B20).
 • RS232 - konektor sériového rozhraní RS232.
 • ethernet - konektor pro připojení k datové síti Ethernet 100Mbit/s.

POPIS SPECIÁLNÍCH PŘÍPOJNÝCH BODŮ

 • CFG - v této verzi firmware nepoužito - tzn. bez významu
 • RSTD - pájecí plošky, použité pro uvedení zařízení do továrního nastavení.
 • CMOS 3V3 (potisk JP1) - blok pájecích bodů, pro vyvedení doplňkových signálů ze zařízení
  • PD0 - výstup signálu PD0, pozor je to CMOS signál, log0=GND, log1=3V3
  • PWM - výstup signálu PWM, pozor je to CMOS signál, log0=GND, log1=3V3
  • 3V3 - výstup interního napájecího zdroje, nezatěžujte !
  • n/c - nepoužitá ploška
  • GND - spojeno se svorkou GND (zem)

Osazení svorek na modulu vidíte na následujícím obrázku: