Síťový Dohledový Systém - MICRO
Portál Portál Beta E-shop Měření energie Domácí dorozumívací technika Diskuzní fórum Dokumentace

SDS µ DIN

Zakoupíte na našem ESHOPu.

Úvodní informace

Výrobek SDS MICRO je především určen pro automatizovaný sběr informací a jejich předávání do nadřazeného systému, dále jsou k dispozici funkce jednoduchého PLC.

Výrobek SDS MICRO LIGHT má stejnou funkčnost jako SDS MICRO DIN, je však prodáván jako levnější varianta - s tím souvisí nepřítomnost šroubovacích svorek (k dispozici jsou pouze pájecí plošky), a další důležité detaily. Obě verze (DIN a LIGHT) nabízejí stejné možnosti realizace požadovaných funkcí, někde se však více hodí DIN (do rozvaděče) a někde LIGHT (pro vestavění do krabičky)
Firmware je pro obě varianty (DIN a LIGHT) zcela stejný.

SYSTÉMOVÝ KONEKTOR

Všechny hlavní přípojené body jsou u SDS MICRO LIGHT k dispozici na systémovém konektoru.

Popis svorek

 • GND (-) - zem zdroje ("nula Voltů") - referenční bod, vůči kterému jsou měřena napětí a vztaženy všechny ostatní svorky
 • +V (+) - vstup napájení ze zdroje, typicky 12V nebo 24V.
 • OW/D - datový vodič pro sběrnici 1-Wire® sběrnice (teploměry DS18B20).
 • OW/+ - napájecí vodič pro sběrnici 1-Wire® sběrnice (teploměry DS18B20).
 • D0 - výstup PD0 signálu (CMOS 3V3 logika)
 • PWM - výstup PWM signálu (CMOS 3V3 logika)
 • URX - vstup dat UART - příjem (CMOS 3V3 logika)
 • UTX - výstup dat UART - vysílání z modulu (CMOS 3V3 logika)
 • AD0AD3 - vstupy pro měření analogových signálu, pozor na maximální rozsah, měření je vztaženo ke svorce GND.
 • RE1 a RE2 - výstup řízeného spínače - připojeno na MOSFET BSS138, který spíná tyto svorky na GND.

Další pájecí plošky jsou rozmístěny po zbytku desky modulu SDS MICRO LIGHT. Některé jsou bez významu (nepoužívejte).

 • RSTD - dvojice blízko umístěných plošek, určeno pro nastavení zařízení do továrního nastavení.
 • OPTOx - plošky vedoucí na piny optočlenů - přímo na vývody jednotlivých LED diod. Pozor! Je nutno použít externí omezovací rezistory, jinak dojde ke zničení LED v optočlenech.