Síťový Dohledový Systém - MICRO
Portál Portál Beta E-shop Měření energie Domácí dorozumívací technika Diskuzní fórum Dokumentace

SDS µ : využití PWM výstupu

Výrobek SDS MICRO, ve verzi LIGHT (LIGHT2) a také ve verzi DIN, má k dispozici jeden PWM výstup.
Tento výstup je na obou variantách výrobku dostupný na pájecí plošce na plošném spoji.

Výstup je v logice CMOS o napětí 3.3V, je přiveden přímo na pin procesoru - dbejte na to při jeho využití - velmi snadno se tak dá zničit procesor (statickou elektřinou, nebo přivedením cizího napětí), takže pozor!.

PWM výstup má dvě využití:

  • Řízení něčeho na základě proměnné střídy log0 / log1
  • Po převodu PWM na napětí - tímto řízeným napětím se dá ovládat jiné zařízení

PWM výstup - řízení proměnnou střídou

Základním použitím PWM výstupu je využití jeho funkce - PWM znamená Pulse Width Modulation, což je Pulsně Šířková Modulace - využívá se tedy programově řízené změny střídy signálu (střída: pulz - mezera).
Omezení využití je dáno jen vašimi schopnostmi. Můžete to použít ke spínání topného prvku, a změnou střídy signálu spínat topné těleso, a tím regulovat jeho výslednou teplotu. Nebo využít PWM výstup pro regulaci otáček, např. malého DC ventilátoru. Na webu lze nalézt celou řadu ověřených konstrukcí.

Příklad zapojení, kdy je PWM výstupem řízena LED dioda, kde programově (změnou střídy PWM výstupu) lze měnit jas této diody: POZOR toto je jen základní příklad, nikoliv řešení převodu PWM na napětí!

Převod PWM na napětí

Poskytnutý PWM výstup lze jednoduchým převodníkem převést na napětí. Toto napětí pak odpovídá programově nastavené střídě PWM signálu - což v důsledku znamená, že programovým řízením můžete plynule měnit výstupní napětí takového převodníku.
Zapojení převodníku je na následujícím obrázku:

Je důležité upozornit, že PWM výstup je velice "slabý" - nelze jej zatěžovat větším proudem než 4 miliAmpery. Při překročení zátěžového proudu dojde k poškození zařízení, a to nelze uznat jako reklamaci.
Proto je potřeba použít následný oddělovací zesilovač. Námi nabízený převodník má na vstupu optické oddělení, a je přímo vhodný k připojení k jakémukoliv zařízení SDS.
Nejčastějším požadavkem je potřeba výstupu 0V až 10V. Např. pro řízení SSR, kterým se pak dá regulovat např. topné těleso (vhodné například pro aplikace tzv. "Zelený bonus", kdy se přebytečná energie akumuluje v podobě tepla do vodního zásobníku), nebo lze využít výstupu k řízení stmívačů světel, nebo zářivkových svítidel (s vhodným elektronickým předřadníkem) atd.

Převodník PWM na 0-10V má navíc k dispozici optické oddělení vstupního PWM signálu. Signál je tak galvanicky oddělen od zbytku instalace. To umožňuje zařízení SDS (nebo zdroj PWM signálu obecně) napájet z jiného (samostatného) zdroje, než aktuálně řízený spotřebič. Toto je velice důležité - při řízení výkonových zátěží vzniká rušení, které se mnohdy dá oddělit jen úplným oddělením řídící části od výkonové části. Vyžaduje to dva samostatné zdroje, ale to jsou nepoměrně menší náklady než nefunkční celý systém.
Další výhodou, kterou nám použití optického oddělení PWM vstupu přináší, je možnost připojit jakékoliv zařízení jako zdroj PWM signálu - SDS MICRO i SDS MACRO - stačí jen vhodně provést zapojení.

Ovládání PWM výstupu

PWM výstup lze ovládat ze dvou míst - z webového rozhraní a pomocí programu v SDS-C.

Nastavují se dva důležité parametry - základní frekvence PWM (tu stačí nastavit na začátku, je čistě závislá na připojeném hardware) a pak se samozřejmě nastavuje požadovaná střída PWM signálu (a změna střídy = programové řízení).
PWM je tedy řízena změnou střídy. Střída se uvádí vždy jako 1:X, kde X je právě ta hodnota, kterou zadáváte (ať přes webové rozhraní, nebo v SDS-C přes systémovou proměnnou).

Program v SDS-C může např. měřit teplotu, a na základě teploty následně upravovat hodnotu X určující střídu PWM. Na PWM výstup pak může být zapojeno (přes oddělovač, samozřejmě) např. topné těleso a v důsledku změny střídy PWM se změní i poměr času kdy se topí a kdy ne, a v důsledku toho se mění i výsledná teplota. Takto lze velmi snadno realizovat jednoduchý regulátor teploty, který udržuje cílovou požadovanou teplotu. Podobně se realizuje i cokoliv jiného, např. regulace otáček motorů, stmívání žárovek, atd.

Potřebujete více PWM výstupů?

Pak musíte použít kombinaci: "SDS MACRO" + "rozš. modul RS485" + "modul 485 -> PWM".
Ovládání externího modulu s PWM výstupy se pak provádí prostřednictvím SDS-C.